Weryfikacja cmentarzyska w Łaziskach

Archeologia to nie tylko spektakularne odkrycia. Równie ważne jest aktualizowanie stanu wiedzy o istniejących stanowiskach i monitorowanie stanu ich zachowania. Jednym z naszych zadań w 2021 roku była realizacja projektu „Weryfikacja cmentarzyska ciałopalnego w Łaziskach, gm. Orońsko”. Badania zostały wykonane w ramach Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2021, program „Dziedzictwo kulturowe”, „Ochrona zabytków…