Droga wojewódzka nr 637 na trasie Warszawa-Węgrów

Data: 2016-2019 r. Miejscowość: droga wojewódzka nr 637 na trasie Warszawa-Węgrów Rodzaj stanowiska: – Nadzorem objęto całość trwających trzy lata prac ziemnych, związanych z modernizacją infrastruktury drogowej na trasie Warszawa – Węgrów. Polegał on na stałym monitorowaniu przebiegu prac pod kątem obecności nawarstwień lub obiektów archeologicznych. Ze względu na prowadzenie robót w obrębie istniejącego już…

Nowe Miasto nad Pilicą Cmentarz – 7 grobów żołnierzy z II WŚ.

Data: Listopad 2017 r. Miejscowość: Nowe Miasto nad Pilicą, ul. Warszawska Rodzaj stanowiska: Cmentarz – 7 grobów żołnierzy z II WŚ. W listopadzie 2017 roku dokonano ekshumacji siedmiu pochówków żołnierzy poległych podczas II wojny światowej, na cmentarzu parafialnym w Nowym Mieście nad Pilicą przy ul. Warszawskiej. Wszystkie groby zostały odnalezione zgodnie ze wskazaniami, zadokumentowane oraz…

Zembrów, gm. Sabnie

Data: 2019 Miejscowość: Zembrów, gm. Sabnie Rodzaj stanowiska: – Badania archeologiczne związane były z budową domu jednorodzinnego. Prace ziemne – wykonanie wykopów pod ławy fundamentowe o głębokości około 100 cm i szerokości około 50 cm – przeprowadzono pod nadzorem archeologicznym. Nie natrafiono na żadne warstwy kulturowe ani obiekty.

Kupientyn gm. Sabnie

Data: 2019 Miejscowość: Kupientyn gm. Sabnie Rodzaj stanowiska: – Badania trwały jeden dzień i miały na celu przebadanie części działki, w związku z budową garażu na terenie posesji. Podjęcie nadzoru archeologicznego w tym miejscu wynikało z faktu, iż teren na którym prowadzono prace budowlane podlega ochronie konserwatorskiej. Wykonano wykopy pod trzy ławy fundamentowe o głębokości…

Warszawa, ul. Fondamińskiego historyczna zabudowa miejska

Data: 2014 Miejscowość: Warszawa, ul. Fondamińskiego Rodzaj stanowiska: historyczna zabudowa miejska Badania obejmowały prace ziemne związane z przebudową przewodu wodociągowego na odcinku od ul. Konwiktorskiej do ul. Franciszkańskiej. Teren ten położony jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską, dlatego też konieczny był tutaj nadzór archeologiczny. W trakcie prac ziemnych ekipy budowlanej odsłonięto fragmenty murów ceglanych. W…

Kościół pw. Św. Stanisława Kostki w Łomży

Data: czerwiec 2016 r. Miejscowość: Łomża Rodzaj stanowiska: Kościół pw. Św. Stanisława Kostki w Łomży Krótkie – trzydniowe – badania archeologiczne miały charakter badań ratowniczo-sondażowych. Wytyczono wykop w kształcie trapezu prostokątnego o wymiarach 7m x 6m x 2,5m x 7,6m, chcąc uchwycić możliwie jak największy fragment fundamentu kościoła. Natrafiono w ten sposób na interesujący obiekt,…

Kolegium pojezuickie w Pułtusku

Data: maj – lipiec 2007 r. Miejscowość: Pułtusk, ul. Piotra Skargi Rodzaj stanowiska: Kolegium pojezuickie w Pułtusku W trakcie badań archeologicznych na terenie dawnego Kolegium pojezuickiego w Pułtusku, przy ul. Piotra Skargi, otworzono cztery wykopy. Wszystkie zlokalizowane były na zewnątrz dawnych murów Kolegium. Odsłonięto wówczas m.in. zlokalizowany za murem obronnym, użytkowany w kilku fazach budynek…

Kręczki osada pradziejowa

Data: styczeń-marzec 2008 Miejscowość: Kręczki, gm. Ożarów Mazowiecki Rodzaj stanowiska: osada pradziejowa W trakcie prac wykopaliskowych natrafiono na 22 obiekty o nieokreślonym charakterze (w tym 7 współczesnych), a fragmenty ceramiki znaleziono jedynie w dwóch obiektach. Wykonano również szereg odwiertów pozwalających ustalić zasięg stanowiska. Na podstawie znalezisk stwierdzono istnienie w pobliżu dużej osady, najprawdopodobniej mieszkalno –…

Chrzęsne Pałac z 1635 r.

Data: 2009 Miejscowość: Chrzęsne, woj. mazowieckie, pow. wołomiński, gmina Tłuszcz Rodzaj stanowiska: Pałac z 1635 r. W celu rozszerzenia badań, mających na celu archeologiczne rozpoznanie odkrytych w trakcie nadzoru reliktów architektonicznych, wytyczono 2 wykopy. Jeden z nich – prostokątny wykop długości 10 m i szerokości 2 m znajdował się w odległości 1 m. od ściany…

Łomna osada neloityczna

Data: sierpień-wrzesień 2011 Miejscowość: Łomna (Las) Rodzaj stanowiska: osada neloityczna Badania w Łomnej przeprowadzono w celu uwolnienia działek budowlanych, na terenie których zarejestrowano stanowisko archeologiczne. Otwarto wykopy na powierzchni łącznej 5 arów. Po odhumusowaniu i doczyszczeniu powierzchni wykopów wyróżniono 16 obiektów archeologicznych związanych z Kulturą Ceramiki Wstęgowej Rytej i datowanych na wczesne fazy neolitu. Jednorodność…